ซื้อ       
     
**ข้อมูลพื้นฐาน = ชื่อ-สกุล, ที่อยู่ และ ช่วงรายได้ 10,000-20,000
**ข้อมูล อื่นๆ คิดราคาเฉพาะข้อมูลที่เลือกใช้งาน รายละเอียดตามข้อมูลด้านล่าง

ชื่อ - นามสกุล

ข้อมูลที่อยู่


เพิ่มข้อมูล ช่วงรายได้
เพิ่มข้อมูล เบอร์โทร
เพิ่มข้อมูล ่วงอายุ
เพิ่มข้อมูล เพศ
เพิ่มข้อมูล Email
เพิ่มข้อมูล การศึกษา
เพิ่มข้อมูล อาชีพ
เพิ่มบริการ Print Label
จำนวนสูงสุดที่ต้องการ
ข้อมูลผู้ซื้อ

**หากไม่สามารถ เลือกหรือค้นหากลุ่มข้อมูลที่ต้องการได้ กรุณาส่ง email แจ้งความต้องการ
  ทีมงานจะค้นหาข้อมูลตามความต้องการและ reply ใบเสนอราคากลับโดยเร็วที่สุด ...ขอบคุณค่ะ

**รบกวนแจ้ง ข้อมูลความต้องการ